Programy Access Fertility

 • Q:Co to jest Access Fertility?
  A:

  Access Fertility oferuje leczenie metodą zapłodnienia in vitro lub ICSI z możliwością otrzymania zwrotu nawet 100% kosztów, jeżeli leczenie nie zakończy się urodzeniem dziecka.

 • Q:Czy Access Fertility jest kliniką?
  A:

  Access Fertility nie jest kliniką, ale współpracuje z ponad 70 placówkami w Wielkiej Brytanii, oferując programy leczenia metodą zapłodnienia in vitro lub ICSI. Kliknij TUTAJ, aby znaleźć najbliższą klinikę partnerską.

 • Q:Na czym polega program zapłodnienia in vitro z możliwością otrzymania zwrotu kosztów?
  A:

  Nasz program zapłodnienia in vitro z możliwością otrzymania zwrotu kosztów jest przeznaczony dla pacjentek poniżej 40. roku życia korzystających ze swoich własnych komórek jajowych. Kwalifikacja do programu zależy od rezultatu weryfikacji medycznej. W ramach programu można przeprowadzić 2 lub 3 cykle leczenia metodą zapłodnienia in vitro lub ICSI.

 • Q:Na czym polega program Multi Cycle?
  A:

  Nasz Multi Cycle program zapłodnienia in vitro jest przeznaczony dla pacjentek poniżej 45. roku życia korzystających ze swoich własnych komórek jajowych. Program obejmuje to samo leczenie w obniżonej cenie, co program zapłodnienia in vitro z możliwością otrzymania zwrotu kosztów, ale w dwóch cyklach.

  Główna różnica polega na tym, że program wielocyklowy nie wymaga przeprowadzenia weryfikacji medycznej i nie umożliwia otrzymania zwrotu kosztów, jeżeli leczenie nie zakończy się urodzeniem dziecka.

 • Q:Kto może skorzystać z programów oferowanych przez Access Fertility?
  A:

  Nasz program zapłodnienia in vitro z możliwością otrzymania zwrotu kosztów jest przeznaczony dla pacjentek poniżej 40. roku życia.

  Nasz Multi Cycle program zapłodnienia in vitro jest przeznaczony dla pacjentek poniżej 45. roku życia.

 • Q:Do której grupy wiekowej zostanę przypisana?
  A:

  Twój wiek zostanie obliczony w dniu dokonania przez Ciebie płatności za program, co stanowi ostatni etap procesu zgłoszenia.

 • Q:Z jakich elementów składają się oferowane programy?
  A:

  Wszystkie nasze programy obejmują:

  • 2 lub 3 cykle leczenia metodą zapłodnienia in vitro lub ICSI
  • Nieograniczoną liczbę transferów zamrożonych zarodków (Frozen Embryo Transfer, FET)
  • Badania krwi w trakcie cyklu, badania ultrasonograficzne i monitorowanie cyklu
  • Łagodne leki uspokajające
  • Hodowlę zarodków do stadium blastocysty i ich transfer
  • Zamrożenie i przechowywanie przez jeden rok (dla każdego pobrania komórek jajowych)

  Programy często zawierają także inne opcje, ale różnią się one w poszczególnych klinikach. Skontaktuj się z naszymi doradcami, dzwoniąc pod numer +44 22 29 22 612 lub wysyłając wiadomość na adres support@accessfertility.co.uk, aby otrzymać broszury dotyczące poszczególnych klinik.

 • Q:Czego NIE zawierają oferowane programy?
  A:

  Główne wyłączenia nieobjęte naszym programem to konsultacja wstępna, badania diagnostyczne wymagane przez klinikę przed rozpoczęciem leczenia, a także Twoje leki.

 • Q:Czy Access Fertility oferuje programy leczenia metodą inseminacji domacicznej?
  A:

  Nie, nasze programy obejmują wyłącznie leczenie metodą zapłodnienia in vitro, metodą ICSI oraz z wykorzystaniem komórek dawczyń.

 • Q:Czy podczas programów oferowanych przez Access Fertility będę mogła skorzystać z zamrożonych zarodków pochodzących z poprzedniego leczenia?
  A:

  Nie. Umożliwiamy korzystanie wyłącznie z zarodków utworzonych podczas naszych programów.

 • Q:Czy oferowane programy są kompatybilne z ideą macierzyństwa współdzielonego?
  A:

  Wymagamy, aby pacjentki korzystające z naszych programów zapłodnienia in vitro z możliwością otrzymania zwrotu kosztów oraz programów wielocyklowych używały wyłącznie zarodków utworzonych z pobranych od nich komórek jajowych. Niestety oznacza to, że współdzielone macierzyństwo / korzystanie z komórek jajowych znanej dawczyni / dzielenie się komórkami jajowymi nie jest kompatybilne z naszymi programami.

 • Q:Jak długo trwa proces przyjęcia do programu?
  A:

  Proces przyjęcia do naszego programu zapłodnienia in vitro z możliwością otrzymania zwrotu kosztów trwa maksymalnie dwa tygodnie ze względu na konieczność przeprowadzenia weryfikacji medycznej.

  Nasz Multi Cycle program zapłodnienia in vitro nie wymaga przeprowadzenia weryfikacji medycznej i proces przyjęcia można ukończyć w tym samym dniu.

 • Q:Jak długa jest lista oczekujących?
  A:

  Ponieważ Access Fertility nie jest kliniką, nie prowadzimy listy oczekujących. Skontaktuj się bezpośrednio z wybraną przez siebie kliniką, aby sprawdzić długość ewentualnego czasu oczekiwania.

 • Q:Jaka jest skuteczność programów oferowanych przez Access Fertility?
  A:

  Nie obliczamy wskaźników skuteczności dla naszych programów, ale wskaźniki dotyczące poszczególnych klinik partnerskich można znaleźć na stronie internetowej każdej kliniki.

 • Q:Kiedy mogę rozpocząć leczenie?
  A:

  Po podpisaniu przez Ciebie formularza umowy i dokonaniu płatności, powiadomimy Twoją klinikę i będziesz mogła uzgodnić z jej pracownikami termin rozpoczęcia leczenia.

 • Q:Czy mogę odstąpić od programu?
  A:

  Możesz odstąpić od programu w dowolnym momencie i otrzymać zwrot części kosztów.

 • Q:Czy muszę wypełniać jakiekolwiek dokumenty?
  A:

  Wszystkie procesy przeprowadzamy elektronicznie, więc nie będziesz otrzymywać żadnych przesyłek pocztowych ani nie będziesz musiała drukować i skanować żadnych dokumentów. Wszystko odbywa się za pośrednictwem portalu pacjentki.

Weryfikacja medyczna

 • Q:Na czym polega weryfikacja medyczna?
  A:

  Jeżeli zdecydujesz się przystąpić do naszego programu zapłodnienia in vitro z możliwością otrzymania zwrotu kosztów, przeprowadzimy weryfikację medyczną, aby sprawdzić, który z naszych programów leczenia – z możliwością otrzymania zwrotu 50%, 70% lub 100% kosztów – będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni zdaniem naszego zespołu medycznego.

 • Q:Jak to działa?
  A:

  Nasz zespół medyczny dokona oceny wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych przez Twoją klinikę. Nie musisz spotykać się z żadnym pracownikiem Access Fertility ani poddawać się żadnym dodatkowym badaniom.

  Będziesz musiała podpisać formularze zgody, pozwalające nam na zapoznanie się z Twoimi wynikami badań. Następnie odbierzemy Twoje dane medyczne z kliniki, przeprowadzimy weryfikację i powiadomimy Cię o jej rezultacie.

  Zalecamy, aby pacjentki kontaktowały się z nami, dzwoniąc pod numer +44 22 29 22 612 po odbyciu konsultacji wstępnej w klinice i otrzymaniu wyników badań diagnostycznych. Następnie nasi doradcy skontaktują się z kliniką w celu zapewnienia, aby proces weryfikacji medycznej trwał jak najkrócej.

 • Q:Czy pacjentka i partner/ka muszą podpisać formularze zgody?
  A:

  Tak, zarówno pacjentka jak i partner muszą podpisać formularz online. Oboje otrzymacie link do naszego portalu online, tam należy utworzyć osobne dane logowania i podpisać odpowiednio formularz zgody dla pacjentki lub formularz zgody dla partnera.

 • Q:Jak długo trwa proces weryfikacji medycznej?
  A:

  Weryfikacja medyczna trwa maksymalnie dwa tygodnie od momentu otrzymania przez nas formularzy podpisanych przez pacjentkę i partnera.

 • Q:Czy istnieją jakiekolwiek obowiązkowe kryteria?
  A:

  Nie, nasz zespół medyczny rozpatruje przypadek każdej pacjentki indywidualnie, bazując na wynikach badań diagnostycznych, historii dotychczasowego leczenia i innych dostępnych im informacjach.

  Jeżeli odbyłaś trzy lub więcej cykli, prawdopodobieństwo przyjęcia Cię do jednego z programów zapłodnienia in vitro z możliwością otrzymania zwrotu kosztów znacząco spada.

 • Q:Czy istnieje kryterium dotyczące BMI?
  A:

  Nie stosujemy żadnych kryteriów dotyczących BMI i postępujemy zgodnie z zaleceniami medycznymi przekazanymi przez wybraną przez Ciebie klinikę. Jeżeli wyrażą oni zgodę na objęcie Cię leczeniem, zapisz się do programu.

 • Q:Jak mogę sprawdzić, czy kwalifikuję się do programu?
  A:

  Po zakończeniu procesu weryfikacji przez nasz zespół medyczny, jeden z naszych doradców skontaktuje się telefonicznie ze wskazaną główną osobą kontaktową. Doradca poinformuje Cię, czy zespół medyczny zakwalifikował Cię do któregokolwiek z programów i które opcje są dla Ciebie dostępne. Będziesz mogła od razu wybrać program lub rozważyć wszystkie możliwości i skontaktować się z nami w późniejszym terminie. Następnie prześlemy Ci formularz umowy realizacji wybranego przez Ciebie programu.

Płatność

 • Q:Kiedy będę musiała dokonać płatności?
  A:

  Nasze programy leczenia są realizowane w ponad 60 klinikach na terytorium Wielkiej Brytanii. Każda klinika wymaga płatności na innym etapie. Skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer +44 22 29 22 612 lub wysyłając wiadomość na adres support@accessfertility.co.uk, a jeden z naszych doradców poinformuje Cię o wymaganym terminie płatności.

 • Q:Czy ceny mogą ulec zmianie?
  A:

  Oferowane przez nas ceny mogą ulec zmianie. Cena wskazana w przesłanym formularzu umowy jest ważna przez 14 dni. Po upływie tego terminu będziesz musiała dopłacić ewentualną różnicę, jeżeli cena wzrośnie.

 • Q:W jaki sposób mogę dokonać płatności?
  A:

  Preferujemy płatności w formie przelewu bankowego. Nie przyjmujemy płatności kartami kredytowymi i debetowymi.

Leczenie